กฎหมายรัฐธรรมนูญ /

ผู้แต่ง
เกรียงไกร รอบรู้
ภาษา
Thai
เลขเรียก
342.593 ก767ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
181 หน้า