คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน : พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง /

ผู้แต่ง
ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติม