ความเป็นเลิศทางธุรกิจคู่มือการวางแผนกลยุทธ์และการจัดทำ BSC (Balanced scorecard) /

ผู้แต่ง
อัจฉรา จันทร์ฉาย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
658.401 อ498ส 2555
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
170 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.