คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน /

ผู้แต่ง
สนิท สนั่นศิลป์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1