วิสาขามหาอุบาสิกา : แม่หญิงต้นแบบจากพุทธกาลสู่ปัจจุบัน /

ผู้แต่ง
พระเทพโพธิวิเทศ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ดีเอ็มจี, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1