จอมคนขายภรรยา /

ผู้แต่ง
จั้นลู่
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2