หยดน้ำในกองไฟ /

ผู้แต่ง
นิ้วกลม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ดิ วันโอวัน, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1