ลูกไม้ของพ่อ เรื่อง หัวใจใกล้รุ่ง /

ผู้แต่ง
อิสย่าห์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2