2 ใน 1 พจนานุกรม : พจนานุกรมสำหรับคนไทยและคนที่ใช้ภาษาอังกฤษ = 2 in 1 Dictionary : The Dictionary for English and Thai Speakers /

ผู้แต่ง
ช็อทเทนโลฮะ, อันดเรอัส
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2