พม่าอ่านไทย /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2