ภูมินามอำเภอปากเกร็ด = Place names of Pakkred, Nothaburi /

ผู้แต่ง
พิศาล บุญผูก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
915.9304 พ382ภ 2553
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553
ครั้งที่พิมพ์
ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1
Physical description
(8), 182, [2] หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ + คอมแพกต์ดิสก์ 1 แผ่น