ท้องถิ่นปากเกร็ด = Pakkred stories uncovered /

ผู้แต่ง
พิศาล บุญผูก
Corporate Author
วรนุช สุนทรวินิต
ภาษา
Thai
เลขเรียก
915.9304 พ382ท 2553
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553
ครั้งที่พิมพ์
ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1
Physical description
(8), 215, [1] หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 24 ซม. + คอมแพกต์ดิสก์ 1 แผ่น