ท้องถิ่นบางบัวทอง = Bangbuathong stories uncovered /

ผู้แต่ง
พิศาล บุญผูก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
915.9304 พ382ท 2554
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
244 หน้า : ภาพประกอบ + 1 ซีดีรอม