รายงานการวิจัยเรื่องโครงการประเมินผลการพัฒนากระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

ผู้แต่ง
ชนิตา รักษ์พลเมือง รองศาสตราจารย์ ดร.
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 352.66 ช153ร
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาคุณภาพ,
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-บ), 343 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.