มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่ = Fighto! /

ผู้แต่ง
ตฤณกร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ซีนนิธ อินเตอร์บุ๊กส์, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1