หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 6

Corporate Author
สำนักงานศาลปกครอง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
342.06 ส691ห 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(3), 228 หน้า ; 21 ซม.