รวมบทความวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปี พ.ศ. 2550 = Annual of international Thai tourism journal 2007 /

Corporate Author
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย
Corporate Author
เทิดชาย ช่วยบำรุง บรรณาธิการ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
915.93 ส181ร 2551
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
389 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 24 ซม.