รวมบทความวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปี พ.ศ. 2550 = Annual of international Thai tourism journal 2007 /

ผู้แต่ง
เทิดชาย ช่วยบำรุง บรรณาธิการ
Corporate Author
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1