รายงานหมู่บ้านชนบทไทย จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2556

Corporate Author
กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บีทีเอสเพรส, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1