เชอร์ล็อก โฮล์มส์ 10 ตอน เรื่องส่วนตัวของเชอร์ล็อก โฮล์มส์ = Sherlock Holmes : The Private life of Sherlock Holmes /

ผู้แต่ง
ดอยล์, อาร์เทอร์ โคแนน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 13