การอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ = Conservation and Development of Krung Rattanakosin /

ผู้แต่ง
ศิริพร นันตา
Corporate Author
นิรมล มณีคำ, สุรีย์ นาคดิษฐ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1