50 ปีทรงพระผนวช 2499-2549 /

Corporate Author
คณะกรรมการโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบวนนิเวศวิหาร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์กรุงเทพฯ (1984), 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1