พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม = Dictionary of buddhism /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.303 พ349พ 2552
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : จันทร์เพ็ญ, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 17
Physical description
(22), 387 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.