กฎแห่งกรรม ฉบับพิเศษ /

ผู้แต่ง
ท. เลียงพิบูลย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1