เซวีน่า มหานครแห่งมนตรา 4 ภาค พันธสัญญาแห่งอาณาจักร /

ผู้แต่ง
กัลฐิดา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 9