สถิติเบื้องต้น = Basic Statistics /

ผู้แต่ง
สรชัย พิศาลบุตร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วิทยาพัฒน์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1