วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ /

ผู้แต่ง
สกาวรัตน์ จงพัฒนากร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2