เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย /

ผู้แต่ง
ชูศรี วงศ์รัตนะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ฐานบัณฑิต, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 12