คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป /

ผู้แต่ง
วินัย ธรรมศิลป์
Corporate Author
จีระ เจริญสุขวิมล, จิรภาส ชยานันท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2553
ครั้งที่พิมพ์
ฉบับปรับปรุงใหม่