เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น : เศรษฐศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป /

ผู้แต่ง
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 10