หลักการสอน /

ผู้แต่ง
ผดุง อารยะวิญญู
ภาษา
Thai
เลขเรียก
808.5 ผ179ห 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : แว่นแก้ว, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
173 หน้า : ภาพประกอบ