พื้นฐานอารยธรรมไทย /

ผู้แต่ง
สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ทริปเพิ้ลเอ็ดดูเคชั่น, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1