เด็กวอนสอนผู้ใหญ่ = How to bring up your parents /

ผู้แต่ง
โกลด์, สแตนลีย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 9