ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก หมาวสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3013 พ311ท 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
170 หน้า ; 21 ซม.