ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก หมวดพุทธศาสตร์ /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3144 พ331ท 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
218 หน้า ; 21 ซม.