คนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาด คนฉลาดเป็นเหยื่อของคนแกล้งโง่ /

ผู้แต่ง
พัมพ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : Dดี, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1