ภาษาอังกฤษสำหรับพระสังฆาธิการ /

ผู้แต่ง
ปรีชา คะเนตนอก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3