จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่ง
กรมศิลปากร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรม, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1