ศึกษาเปรียบเทียบพิธีกรรมการทำบุญแจกข้าวของชาวภูไทย กับปุพพเปตพลีในพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ = A Comparative Study of the Rice Distribution Ceremony among Phutai People and Offerings Dedicated to the Deceased in Buddhism : A Case Study of Khao Wong District, Kalasin /

ผู้แต่ง
พระมหามิตรชัย จาตุวณฺโณ (วรสาร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3138 ม575ศ 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 91 หน้า ; 30 ซม.