การศึกษาของพระภิกษุสามเณรในวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย = The Education of Monks and Novices in Nahavajiralongkorn Buddhist College /

ผู้แต่ง
พระมหาไพฑูรย์ รุจิมิตฺโต (รื่นสัตย์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 พ975ก 2534
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2534
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ณ, 242 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.