การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในวิธุรชาดก = An Analytical Study of Buddhist Teachings Embedded in Vidhaura Jataka /

ผู้แต่ง
พระครูสุวรรณธรรมาภรณ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3184 พ-ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 108 หน้า ; 29 ซม.