ปรีดีปริทัศน์ /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
920.0593 ป472 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
133, (22) หน้า : ภาพประกอบ, ภาคผนวก