ปรีดีปริทัศน์ : รวมทัศนะนักวิชาการต่อปรีดี พนมยงค์ /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1