การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวความคิดอุจเฉททิฏฐิในพระพุทธศาสนาเถรวาท = An Analytical Study of the Concept of Ucchededitthi (AnnihilationismX in Theravada Buddhism

ผู้แต่ง
พระมหาปฐมพงศ์ คุณสาโร (บุญชูศรี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ป142ก 2548
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ), 93 หน้า ; 30 ซม.