พระพุทธศาสนาในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น (สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3) อิทธิพลที่มีต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม = Buddhism in the Early Rattanakosin Period (from the Reign of King Rama I to King Rama III) : The Influences towards the Chang and Development in Society /

ผู้แต่ง
พระมหาสมบัติ ญาณสมฺปนฺโน (ภาคีธง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.309 ส254พ 2547
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-จ) 83 หน้า ; 30 ซม.