คัมภีร์การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน = Essentials of Writing /

ผู้แต่ง
เศรษฐวิทย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1