เทิด ธ 72 พระชันษามหาราช /

ผู้แต่ง
สุวิทย์ หิรัณยกาณฑ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไอ.คิว.บุ๊คเซ็นเตอร์, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1