การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนองค์รวม /

ผู้แต่ง
เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
615.32 พ887ก 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร ; องค์การับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
105 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.