นครวัด นครธม /

ผู้แต่ง
วีระศักดิ์ รักษาทรัพย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : พี.เอส.พี., 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2