พระพุทธศาสนาในจีน = Buddhism in China /

ผู้แต่ง
พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เม็ดพริ้นติ้ง, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1