100 เรื่องน่ารู้รักษาปวดหลังด้วยตนเอง /

ผู้แต่ง
มานพ ประภาษานนท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
616.7 ม443ห 2556
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
160 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.