พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 = Behavior of the computer for the education of teachers in Phanakornsriayuthaya primary education service office 2 /

ผู้แต่ง
ผาณิต ไวปรีชี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.358 ผ331พ 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 140 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.